Wystawy

Powstał przewodnik po wystawie stałej w tekście łatwym

Na podłodze siedzą trzy dziewczynki. Jedna z nich wskazuje obrazek narysowany w książce. Obok niej siedzi kobieta.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Powstał przewodnik po wystawie stałej Muzeum POLIN w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Jego autorką jest Patrycja Komar, wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami w spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, autorka specjalistycznych materiałów dla tej grupy odbiorców.

W przewodniku są zdjęcia wejść do każdej galerii, fotografie i opisy wybranych przedmiotów na wystawie. Opisy zawierają informacje o tym, jakie dźwięki słychać w galeriach, oraz wskazówki przydatne podczas zwiedzania.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach przedsięwzięcia grantowego "Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", realizowanego w projekcie "Kultura bez barier", nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza - Edukacja - Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny