Rocznice i święta

Europejskie Dni Kultury Żydowskiej: PAMIĘĆ

Dwie wypieczone chałki leżą na płaskiej powierzchni.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Europejskie Dni Kultury Żydowskiej (European Days of Jewish Culture) mają na celu przedstawienie zróżnicowania i bogactwa kultury żydowskiej jak najszerszej publiczności, zarówno na poziomie lokalnym, narodowym, jak i europejskim. Misją programu jest przybliżenie dziedzictwa i historii diaspory żydowskiej w Europie poprzez promocję dialogu, poznania oraz wymiany doświadczeń i wiedzy. Hasłem przewodnim Europejskich Dni Kultury Żydowskiej we wrześniu 2023 jest PAMIĘĆ.

Koordynatorem tegorocznej edycji Europejskich Dni Kultury Żydowskiej w Polsce jest Centrum Taubego na rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN włącza się w obchody poprzez TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia (27 września-1 października), czyli warsztaty, degustacje, spacery, spotkania z pasjonatami kuchni żydowskiej. Festiwal odbywa się w Muzeum oraz w różnych lokalizacjach w Warszawie (m.in. bary mleczne, Nocny Market, Fabryka Norblina, Muzeum Farmacji, Muzeum Narodowe). Pełny program wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej Europejskich Dni Kultury Żydowskiej w Polsce.

Europejskie Dni Kultury Żydowskiej są organizowane pod patronatem i współfinansowane przez Unię Europejską. Ich ogólnoeuropejskim koordynatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Kultury oraz Dziedzictwa Żydowskiego (AEPJ), organizacja pozarządowa utworzona w 2004 roku, będąca platformą współpracy wielu instytucji europejskich, w tym organów publicznych oraz fundacji prywatnych, federacji gmin żydowskich i innych organizacji pozarządowych. Celem jej istnienia jest rozwijanie inicjatyw kulturalnych i programów edukacyjnych dotyczących dziedzictwa żydowskiego na kontynencie. Centrum Taubego jest aktywnym członkiem stowarzyszenia.

Strona Europejskich Dni Kultury Żydowskiej na Facebooku >>

 

Baner z napisem Europejskie Dni Kultury Żydowskiej. Pamięć