Edukacja

GIMNAZJUM: Dzieci Abrahama

fot. Magda Starowieyska

Dzieci Abrahama
O dialogu trzech religii

Trzy religie Księgi: judaizm, chrześcijaństwo i islam odwołują się do wspólnego praojca, Abrahama. Oprócz wielu dzielących te religie różnic istnieją też podobieństwa i wspólne korzenie. W czasie warsztatu uczniowie i uczennice będą mieli szansę przyjrzeć się tym podobieństwom i różnicom. Poznają historię kilkorga swoich rówieśników, którzy mimo różnic religijnych starają się dojść do porozumienia. Warsztaty są prowadzone metodami dramy, poruszają kwestie kryzysu uchodźczego i dyskryminacji. 
 
Punkty z podstawy programowej
 
wiedza o społeczeństwie:
➔ uczeń/uczennica wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przestawia przysługujące im prawa; charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację)
➔ uczennica/uczeń wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji
➔ uczeń/uczennica rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami
➔ uczennica/uczeń omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków


Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)


Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”