Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Historia pewnego rabina

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu grupa młodzieży pochyla się nad olbrzymią makietą miasta. Wszyscy znajdują się w pomieszczeniu z przyciemnionym światłem, ściany są żółto-brązowe
Na zdjęciu grupa młodzieży pochyla się nad olbrzymią makietą miasta. Wszyscy znajdują się w pomieszczeniu z przyciemnionym światłem, ściany są żółto-brązowe, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Choć żył w XVI wieku, to nadal jest wielkim autorytetem dla Żydów na całym świecie. Mojżesz Isserles, zwany Remu, był słynnym uczonym, rabinem i rektorem krakowskiej jesziwy. Jego barwne losy przybliżą uczniom i uczennicom podstawowe elementy kultury żydowskiej: rolę nauki, znaczenie Tory i Talmudu, funkcję rabinów w społeczności religijnej.

W czasie warsztatów młodzież będzie rozwiązywać zadania na wystawie stałej, oglądać filmy na temat współczesnego życia żydowskiego i uczestniczyć w aktywizujących ćwiczeniach.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria "Paradisus Iuadeorum"

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)