Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Pociąg do nowoczesności

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu: sala dworca, zrekonstruowana w przestrzeni muzeum. Na środku pomieszczenia czerwone okrągłe siedzisko, w którym na środku tkwi na rurze wielki zegar dworcowy
Na zdjęciu: sala dworca, zrekonstruowana w przestrzeni muzeum. Na środku pomieszczenia czerwone okrągłe siedzisko, w którym na środku tkwi na rurze wielki zegar dworcowy, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

XIX wiek to czas zmian – przemysłowych, społecznych, światopoglądowych. Zwiedzając wystawę stałą i tworząc postaci bohaterów z epoki, uczniowie i uczennice poznają losy społeczności żydowskiej w Polsce pod zaborami. Dowiedzą się, jakie problemy, dylematy i wyzwania stały wtedy przed Żydami i Żydówkami.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Wyzwania nowoczesności

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 160 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

16.10.2014