Edukacja

GIMNAZJUM: Spotkania z kulturą żydowską

fot. Alicja Szulc
Spotkania z kulturą żydowską
O judaizmie i współczesnym życiu żydowskim w Polsce
 
Kim są Żydzi? Co to jest synagoga? Czy wszystkie warzywa są koszerne? Czy kobieta może nosić jarmułkę? Podczas tych warsztatów uczniowie i uczennice poznają najważniejsze fakty dotyczące judaizmu, obejrzą fragment wystawy z barwną synagogą i rekonstrukcją domu żydowskiego. Dowiedzą się też o współczesnym życiu żydowskim w Polsce.


Punkty z podstawy programowej

wiedza o społeczeństwie:
➔ uczeń/uczennica charakteryzuje jedną z tych grup [mniejszości wyznaniowych] – jej historię, kulturę, obecną sytuację
 
historia:
➔ uczeń/uczennica charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu
 
język polski:
➔ uczeń/uczennica dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
➔ uczennica/uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych


Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Miasteczko

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)


Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

16.10.2014