Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8: Wspólny dom

Warsztaty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych. Na zdjęciu: grupa młodych ludzi siedzi na krzesłach naprzeciwko siebie. Dyskutują ze sobą.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Na korytarzu leży porzucony plecak. Do kogo należy? Uczniowie i uczennice oglądają zawartość plecaka, w którym znajdują się przedmioty należące do religijnego chłopca żydowskiego i tworzą opowieść na temat jego właściciela.

Przy okazji poznają podstawowe elementy kultury żydowskiej i kwestie związane z wyborem żydowskiej tożsamości. Na koniec odegrają scenki, wcielając się w role osób występujących w tej historii. Warsztat prowadzony jest metodą dramy, podejmuje temat uprzedzeń i stereotypów dotyczących Żydów.

Słowa kluczowe: dyskryminacja, antysemityzm, judaizm, metoda dramy.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (UWAGA: zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej).