Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3: W świecie książek

Gablotka z różnymi drukami, na pierwszym planie stara książka, rozłożona tak, że widać środek.
fot. M. Starowieyska

Bajki, wierszyki, opowieści towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat. Podczas warsztatów najmłodsi zanurzą się w świecie książek: tych współczesnych, ale też tych dawnych.

Na wystawie stałej odkryją, że pierwsze polskie drukarnie w XVI wieku prowadzili Żydzi. Dowiedzą się, jak działa prasa drukarska i sami wydrukują strony ze starych ksiąg. Każde dziecko stworzy także własną zakładkę do książki z żydowskimi motywami.

Słowa kluczowe: książki, pierwsze drukarnie, symbole kultury żydowskiej.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Paradisus Iudaeorum").