Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: Rzecz o prawach dziecka

fot. Magda Starowieyska

W Polsce obowiązuje Konwencja o Prawach Dziecka, ale w praktyce niewiele dzieci wie, jakie przysługują im prawa. Nasze warsztaty staramy się prowadzić w duchu pedagogiki Janusza Korczaka. To on napisał, że "dziecko chce, by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady".


Uczestnicząc w różnych zabawach, uczniowie i uczennice będą mogli w nowy sposób przyjrzeć się swoim doświadczeniom w szkole i w domu. Chcemy, żeby w czasie warsztatu zrozumieli, jakie mają prawa i co mogą zrobić, jeśli ktoś te prawa łamie. Chcemy też, żeby wiedzieli, że granicą ich wolności jest wolność drugiego człowieka.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

24.08.2015