Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: Tajemnica starej monety

Warsztaty dla szkół w Muzeum POLIN. Na zdjęciu dzieci z opiekunami pochylają się z zainteresowaniem nad stołem z podświetlonymi okienkami.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Pierwsze polskie monety mają ciekawą historię. W średniowieczu wybijali je Żydzi. Dzieci dowiedzą się o tym na wystawie, rozwiązując zagadki i tworząc własne monety na stole interaktywnym.

Zainspirowani legendą o Szymonie zwanym Skąpcem, porozmawiają o dobroczynności, która dla Żydów jest ważnym przykazaniem religijnym. Na koniec wykonają własne puszki na cedakę – czyli pojemniki na datki dla potrzebujących.

Słowa kluczowe: średniowieczne monety, dobroczynność, legenda.

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Pierwsze spotkania").