Edukacja

SZKOŁA PODSTAWOWA 4-6: W cztery strony świata – podróże statkiem i koleją

fot. Alicja Szulc
W cztery strony świata – podróże statkiem i koleją
O losach Żydów w XIX wieku
 
Podróż to emocjonująca sprawa, zwłaszcza gdy świat otwiera się szeroko dzięki kolei! W pociągu mogą się spotkać bardzo różne osoby: kobiety wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy w fabryce, chasydzi, bogaci przedsiębiorcy, handlarze… Ci różnorodni bohaterowie i bohaterki wystawy stałej opowiedzą nam o życiu w XIX wieku. Podróż oznacza zmianę, a w XIX wieku często oznaczała przeprowadzkę ze wsi do miasta lub daleką wyprawę za ocean do Ameryki. W czasie warsztatu uczniowie i uczennice będą starali się zrozumieć ten zmieniający się świat, rozwiązując zadania na wystawie i uczestnicząc w różnych ćwiczeniach związanych z tematem podróżowania.

 

Punkty z podstawy programowej

język polski:
➔ uczeń/uczennica konfrontuje sytuację bohaterów i bohaterek z własnymi doświadczeniami
➔ uczennica/uczeń wyraża swój stosunek do postaci
 
historia i społeczeństwo:
➔ uczeń/uczennica wyjaśnia, co oznacza powiedzenie: „świat stał się mniejszy” i wskazuje przyczyny tego zjawiska;
➔ uczeń/uczennica opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie


Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Wyzwania nowoczesności

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)


Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

 

16.10.2014