Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Bliżej siebie. O równości w szkole

fot. Tomasz Wiech

Szkołę tworzą ludzie. To relacje między nimi mają kluczowe znaczenie dla atmosfery, jaka w niej panuje. Czy te relacje opierają się na akceptacji czy na przemocy? Czy uczniowie i uczennice mają prawo do kształtowania własnej tożsamości – religijnej, narodowej, kulturowej, seksualnej?


W czasie warsztatu uczniowie i uczennice będą się zastanawiać, jak współtworzyć w szkole atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia. Warsztaty poruszają problematykę dyskryminacji i zachęcają uczniów i uczennice do wzięcia odpowiedzialności za to, w jaki sposób się komunikują.

Słowa kluczowe: warsztat antydyskryminacyjny, edukacja obywatelska, różnorodność w grupie

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne (zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

25.08.2015