Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Co przyniesie kolejny dzień?

fot. Magda Starowieyska

Żydzi zostali odizolowani od polskiej społeczności, stłoczeni za murami gett w okrutnych warunkach. Co robili, żeby przetrwać kolejny dzień…? Czy ktoś starał się im pomóc? Jakie postawy wobec okupacyjnej rzeczywistości przyjmowali w tamtym czasie Żydzi i Polacy?


Podczas warsztatów uczniowie i uczennice będą korzystać z internetowej platformy edukacyjnej Iwitness, oglądając relacje Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Ocalałych z Zagłady, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z getta. Zwiedzą też galerię Zagłada na wystawie stałej, rozwiązując zadania w grupach. Zajęcia przybliżają historię z perspektywy jednostki i uwrażliwiają na różnorodność postaw, jakie ludzie przyjmują w skrajnych sytuacjach życiowych.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Zagłada

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)

Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Cena biletów: 150 zł / grupa wraz z opiekunkami (opiekunami)

Rezerwacja: Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

24.08.2016