Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Dzieci Abrahama

Warsztaty dla klas 7-8. Po lewej stronie zdjęcia czworo chłopców i dziewcząt. Stoją przy białym stole. Pochylają się nad rozłożonymi n anim żółtymi karteczkami.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Trzy religie Księgi: judaizm, chrześcijaństwo i islam odwołują się do wspólnego praojca, Abrahama. Oprócz wielu dzielących te religie różnic istnieją też podobieństwa i wspólne korzenie.

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice będą mieli szansę przyjrzeć się tym podobieństwom i różnicom. Poznają historię kilkorga swoich rówieśników, którzy mimo różnic religijnych starają się dojść do porozumienia. Zobaczą też fragment wystawy stałej, pokazującej czasy średniowiecza.

Słowa kluczowe: judaizm, chrześcijaństwo, islam, dialog.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne, galeria "Pierwsze spotkanie".