Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Historia pewnego rabina

NA ZDJĘCIU GRUPA MŁODZIEŻY POCHYLA SIĘ NAD OLBRZYMIĄ MAKIETĄ MIASTA. WSZYSCY ZNAJDUJĄ SIĘ W POMIESZCZENIU Z PRZYCIEMNIONYM ŚWIATŁEM, ŚCIANY SĄ ŻÓŁTO-BRĄZOWE, FOT. M. STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
NA ZDJĘCIU GRUPA MŁODZIEŻY POCHYLA SIĘ NAD OLBRZYMIĄ MAKIETĄ MIASTA. WSZYSCY ZNAJDUJĄ SIĘ W POMIESZCZENIU Z PRZYCIEMNIONYM ŚWIATŁEM, ŚCIANY SĄ ŻÓŁTO-BRĄZOWE, FOT. M. STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Choć żył w XVI wieku, to nadal jest wielkim autorytetem dla Żydów na całym świecie. Mojżesz Isserles, zwany Remu, był słynnym uczonym, rabinem i rektorem krakowskiej jesziwy.

Jego barwne losy przybliżą uczniom i uczennicom podstawowe elementy kultury żydowskiej: rolę nauki, znaczenie Tory i Talmudu, funkcję rabinów w społeczności religijnej. W czasie warsztatów młodzież będzie rozwiązywać zadania na wystawie stałej, oglądać filmy na temat współczesnego życia żydowskiego i uczestniczyć w aktywizujących ćwiczeniach.

Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria "Paradisus Iudaeorum"

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)