Edukacja

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: Spotkania z członkami Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce

fot. Magda Starowieyska
Spotkania z członkami Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce
 
W czasie spotkania goście ze Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsceopowiadają swoją historię; w drugiej części młodzież ma możliwość dyskutowania,zadawania pytań i wyrażenia swoich opinii. Z naszych obserwacji wynika, że żadne inne doświadczenie nie ma takiej siły oddziaływania na uczennice i uczniów, jak bezpośrednie spotkanie ze świadkiem historii, który opowiada o swoich przeżyciach.


Punkty z podstawy programowej

historia:
➔ uczeń/uczennica charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe
 
wiedza o społeczeństwie:
➔ uczennica/uczeń rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im
 
etyka:
➔ zdolność rozpoznawania wartości; świadomość moralna


Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Muzeum POLIN, sala projekcyjna na 1. piętrze

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)


Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

16.10.2014