Edukacja

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: Życie i zagłada pewnego miasteczka

fot. United States Holocaust Memorial Museum
Życie i zagłada pewnego miasteczka
Dzieje mieszkańców Kolbuszowej
 
„Nie ma już, nie ma żydowskich miasteczek…” – pisał z nostalgią poeta. Jacy byli, czym się zajmowali, jak spędzali wolny czas ludzie, którzy tworzyli społeczność tych miasteczek przed II wojną światową? Jak zginął ich świat? W czasie warsztatów uczniowie i uczennice poznają dzieje Kolbuszowej od lat 30. do lat 50. XX wieku. Historia mieszkańców Kolbuszowej pozwoli im zrozumieć historie wielu innych żydowskich społeczności miast i miasteczek okupowanej Polski. Młodzież przeanalizuje filmy archiwalne i pisemne relacje świadków.
 


Punkty z podstawy programowej

historia:
➔ uczeń/uczennica przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności żydowskiej
➔ uczennica/uczeń charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe
➔ uczeń/uczennica analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski będące następstwem II wojny światowej
 
język polski:
➔ uczennica/uczeń odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych przez siebie fragmentów; potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości


Możliwe terminy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-12:15 lub 13:00-15:00

Miejsce warsztatu: Centrum Edukacyjne i wystawa stała, galeria Zagłada

Miejsce zbiórki grupy: hol główny Muzeum POLIN (grupa oczekuje na edukatora)


Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 30 osób

Rezerwacji należy dokonać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym warsztatem, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@polin.pl. W szczególnych sytuacjach losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

16.10.2014