Muzeum
06.10.2021

Apel w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy Polski i Białorusi

Grupa osób w jesiennych ubraniach stoi przed budynkiem Muzeum POLIN. Część trzyma transparenty, część dłonie złożone w symbol serca. Apel ws. kryzysu uchodźczego na granicy Polski i Białorusi
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele Muzeum POLIN i Stowarzyszenia ŻIH!

Z niepokojem śledzimy sytuację na granicy polsko-białoruskiej, na której od kilku tygodni rozgrywa się dramat osób zmuszonych do opuszczenia swoich ojczyzn – z powodów politycznych lub ekonomicznych.

Rozumiemy wymiar polityczny sprawy i dostrzegamy, że Polska stała się w tym przypadku ofiarą działań sąsiada. To problem, który należy rozwiązać na gruncie zabiegów dyplomatycznych. Budujące, że nasz kraj znajduje w tym wsparcie Unii Europejskiej. To wszystko nie może przysłonić faktu, że wydarzenia na granicy mają także wymiar etyczny. Dziejąca się tam katastrofa humanitarna domaga się reakcji.

Muzeum POLIN jest instytucją poświęconą tysiącletniej obecności na tych ziemiach mniejszości: społeczności polskich Żydów. Społeczności, która właśnie w Polsce została przyjęta, gdy szukała schronienia przed prześladowaniami a następnie przez stulecia pomagała budować jej pomyślność i dobrobyt. Polska od zarania była krajem wieloetnicznym i warto szukać w tym dziedzictwie inspiracji.

Jako przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, instytucji powołanych do budowania porozumienia i szacunku między ludźmi różnych kultur, religii oraz światopoglądów, nie możemy pogodzić się z faktem, że szukający dziś schronienia, cierpiący głód i choroby uchodźcy często nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc. Zdecydowana większość z tych osób, a z pewnością wszystkie dzieci, nie są winne położenia, w którym się znalazły. Nie możemy odwracać wzroku od ich dramatu.

Apelujemy do władz różnych szczebli o znalezienie rozwiązania, które położy kres kryzysowi humanitarnemu. Do ludzi dobrej woli kierujemy natomiast prośbę o wsparcie rzeczowe i materialne dla uchodźców za pośrednictwem organizacji społecznych czy charytatywnych (którym równocześnie bardzo dziękujemy za ich wspaniałe zaangażowanie).

W imieniu Stowarzyszenia ŻIH i Muzeum deklarujemy, że i my będziemy te organizacje oraz inicjatywy aktywne wspierać.

Zygmunt Stępiński
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Piotr Wiślicki
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce