Zdjęcie - Julius Berman, Przewodniczący Zarządu, The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
Zdjęcie - Julius Berman, Przewodniczący Zarządu, The Conference on Jewish Material Claims Against Germany

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

Conference on Jewish Material Claims Against Germany jest największą organizacją na świecie działającą na rzecz zapewnienia odszkodowań, restytucji mienia oraz pomocy ocalałym z Holokaustu i spadkobiercom ofiar. Misją, która przyświecała organizacji od samego początku było uczynienie chociaż niewielkiego zadośćuczynienia żydowskim ofiarom nazistowskich prześladowań.

Od 1951 r. organizacja Claims Conference starała się osiągnąć ów cel poprzez negocjacje z rządem Niemiec, w następstwie których osobom indywidualnym, ocalałym z Holokaustu, wypłacane są odszkodowania bezpośrednie, natomiast organizacjom społecznym opiekującym się ocalałymi przyznawane są granty. Poprzez środki administrowane przez Organizację Spadkobierców (Successor Organization) Claims Conference zabiega o restytucję mienia żydowskiego utraconego w czasie Holokaustu, a także o fundusze na realizację programów naukowych, edukacyjnych i dokumentacyjnych poświęconych Zagładzie. 

Dzięki prowadzonym negocjacjom rząd niemiecki wypłacił już ponad 70 miliardów dolarów w odszkodowaniach za cierpienia i straty poniesione wskutek prześladowań nazistowskich. Negocjacje, w których uczestniczyła Claims Conference, doprowadziły również do wypłacenia środków przez niemiecki i austriacki przemysł, a także przez rząd austriacki. Organizacja kontynuuje negocjacje z przedstawicielami Niemiec i Austrii oraz przemysłu i banków.

Organizacja Claims Conference świadoma jest bolesnej prawdy o tym, że unicestwienie życia żydowskiego, jakie dokonało się podczas Zagłady, nigdy nie zostanie w pełni naprawione. Niemniej organizacja będzie w dalszym ciągu skupiała się na sprawach, które mają obecnie wpływ na los ocalałych, a także na światową wspólnotę żydowską.  

Conference on Jewish Material Claims Against Germany wsparła realizację wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich, przekazując grant na produkcję galerii „Zagłada”.

Cytat:

Muzeum jest kluczowe jeśli chodzi o zachowanie pamięci o tak ważnej historycznie społeczności żydowskiej. Jednak jakkolwiek nie byłoby ono piękne, wzruszające i kształcące, nie może przywrócić minionego  świata, który został unicestwiony. Musimy zadbać o to, by ów pomnik polskiego żydostwa – wspomnienie sposobu, w jaki żyli i w jaki ginęli – przypominał wszystkim zwiedzającym o tym, co się wydarzyło.
Julius Berman, Prezes Zarządu, The Conference on Jewish Material Claims Against Germany

Media: