Ktoś przewraca kartki w książce.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jerzy Jurandot "Miasto skazanych, 2 lata w warszawskim getcie"

Publikacje, wśród których należy wyróżnić książkę "Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie" prezentującą pisma z okresu Zagłady dramaturga, satyryka i autora tekstów piosenek - Jerzego Jurandota.

Jako źródło historyczne publikacja stanowi istotny wkład w badania życia w getcie warszawskim. Dzieła literackie Jurandota stanowią bezcenny fragment dziedzictwa kulturowego pozostawionego przez polskich Żydów. Autorką opracowania jest Agnieszka Arnold. Książka będzie dostępna w języku polskim i angielskim, a na stronie internetowej muzeum udostępnione zostaną wybrane materiały źródłowe w obu wersjach językowych.