Zdjęcie grupowe zarządu jakiejś firmy.
fot. Koret Foundation

Koret Foundation

Fundacja Koret, z siedziba w San Francisco, jest prywatna organizacja filantropijna, która wspiera grupy promujące dynamiczny, wyjątkowy region zatoki San Francisco oraz podejmuje istotne działania w Izraelu i w Polsce. Fundacja przeznacza swoje srodki na dwa główne cele: na promowanie spójności i tożsamości ogólnoświatowej społeczności żydowskiej oraz umacnianie lokalnych organizacji w rejonie zatoki San Francisco.

Od momentu powstania w 1979 roku Fundacja Koret zainwestowała 500 milionów dolarów w podnoszenie jakości życia wspólnoty obywatelskiej oraz społeczności żydowskiej. Fundacja Koret zakorzeniona jest w społeczności żydowskiej, a współczesnym tego potwierdzeniem jest działalność grantowa tej organizacji w ramach inicjatywy Jewish Peoplehood. Celem owej inicjatywy jest umocnienie tożsamości i zaangażowania poprzez zachęcanie przedstawicieli społeczności żydowskiej do włączania się w istotne wydarzenia z nią związane, jak również do aktywności w ramach organizacji żydowskich.

Inicjatywa Jewish Peoplehood obejmuje zbiorowa tożsamość żydowska, wynikająca z historii, języka, kultury, religii i dziedzictwa. Projekt ten jest zjawiskiem przekraczającym granice, łączącym narracje, szukającym punktów wspólnych dla Żydów o różnym pochodzeniu i różnych doświadczeniach. Działania Fundacji Koret, zmierzające do odnowy żydowskiego życia w Polsce, uzupełniają prace fundacji w rejonie zatoki San Francisco, łącząc Żydów w sposób lokalny i globalny poprzez promowanie żydowskiej kultury i życia.

Cytat:

Urzeczywistnienie idei Muzeum Historii Żydów Polskich jest dla mnie spełnieniem marzeń. W 1939 r. opuściłem Polskę jako chłopiec, cudem unikając Zagłady. Gdy budowałem swe życie w Stanach Zjednoczonych, przyszedł moment, gdy zacząłem ponownie odkrywać swą przeszłość i działać na rzecz odnowy kultury żydowskiej w Polsce – w szczególności poprzez to muzeum. Odwiedzam teraz Polskę jako obywatel amerykański, jeden z liderów społeczności żydowskiej, Honorowy Konsul Polski, oddany misji Muzeum Historii Żydów Polskich. Jest ono wymownym symbolem przekształcania się Polski w dynamiczny krajobraz żydowskiego odrodzenia, przynależności, pamięci i dziedzictwa.

Media: