Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2020: Paweł Kulig

fot. Maciek Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Paweł Kulig od 8 lat opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim, znajdującym się przy ulicy Brackiej w Łodzi. Od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Łodzi.

Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi jest największą w Polsce, a drugą w Europie pod względem powierzchni nekropolią żydowską, obejmującą ponad 40 hektarów, na której zachowało się około 160 tysięcy nagrobków. Aby podołać wyzwaniu, jakim jest opieka nad tak wielkim obszarem, Paweł Kulig zbudował grono sojuszników i współpracowników, z którymi walczy o pamięć i godny wygląd tego niezwykłego miejsca.

Dzięki jego charyzmie i energii, ludzie z różnych środowisk i zawodów, przyłączają się do prowadzonych działań, a kolejne akcje porządkowe gromadzą coraz więcej osób. Ważnym aspektem jest też to, że w akcjach porządkowania uczestniczy młodzież, w której kształtowane są i przekazywane właściwe postawy szacunku do wspólnego dziedzictwa.

Dzięki jego staraniom, akcja porządkowania cmentarza uzyskała w 2020 roku honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Aby sformalizować działania i rozszerzyć ich zakres, Paweł Kulig powołał Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które realizuje swe cele poprzez organizowanie akcji wolontaryjnych i charytatywnych, oraz spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów i spacerów edukacyjnych.

Paweł Kulig od lat pomaga także potomkom łódzkich Żydów w odkrywaniu rodzinnych historii i losów najbliższych. Dla wielu z nich odszukał groby przodków, którymi opiekuje się. Społecznik pozostaje w przyjacielskich relacjach z ziomkostwem łódzkich Żydów w Izraelu. W 2019 roku otrzymał specjalny dyplom uznania i podziękowania od Forum Żydów Polskich w Izraelu oraz odznaczenie "Chroniąc Pamięć", przyznawane Polakom zasłużonym dla ratowania żydowskiego dziedzictwa.

Załączniki:
  • Transkrypcja filmu z Pawłem Kuligiem [.txt]
    Pobierz plik 2.13 KB / TEXT/PLAIN