Wystawy

Nowe audiodeskrypcje obiektów z wystawy stałej

Obcy w domu. Wokół Marca '68, wystawa czasowa
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach współpracy z Fundacją Wielozmysły powstały audiodeskrypcje wybranych piętnastu obiektów z wystawy stałej. Wszystkie dostępne są w formie nagrania lektorskiego. Zapraszamy do odsłuchania!

Zadanie zostało sfinansowane w ramach przedsięwzięcia grantowego "Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", realizowanego w projekcie "Kultura bez barier", nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza - Edukacja - Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny