Patronat POLIN

Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem Żydów w Polsce"

Odznaki Krajoznawcze PTTK "Szlakiem Żydów w Polsce" w wersji: popularnej, brązowej, srebrnej i złotej
fot. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Celem odznaki jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie żydowskim oraz wkładzie Żydów w historię i kulturę Polski i świata, a także krzewienie pamięci o Zagładzie i innych aktach antysemityzmu.

Odznaka skierowana jest do aktywnych turystów i krajoznawców, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką żydowską. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Zdobywa się ją poprzez odwiedzanie miejsc i obiektów wskazanych w regulaminie i wybranych samodzielnie, oraz dokumentowanie swoich wizyt w prowadzonej przez siebie kronice lub dzienniku, w formie papierowej lub elektronicznej. Po przedstawieniu kroniki do weryfikacji w oddziale PTTK otrzymuje się prawo do wykupienia i noszenia odznaki w odpowiednim stopniu. Członkostwo w PTTK nie jest wymagane.

Regulamin odznaki znaleźć można na stronach Towarzystwa >> 

Odznakę będzie można również zdobywać podczas planowanych imprez turystycznych, poświęconych dziedzictwu żydowskiemu, a organizowanych we współpracy z twórcami odznaki. Informacje o wydarzeniach towarzyszących będzie można znaleźć na stronach POLIN, a także na stronie odznaki >>

Główną inicjatorką i autorką odznaki jest Martyna Serafin.

Patronat nad odznaką objęło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN