Osoba niewidoma dotyka materiału położonego na stole. Ma założone rękawiczki. Wokół stołu stoją trzy inne kobiety.
Na zdjęciu widzimy cztery kobiety. Kobiety stoją przy stole. Na stole leżą judaika, między innymi tałes i kipy. Kobiety w rękawiczkach dotykają i oglądają eksponaty, fot. M. Starowieyska / Muzeum POLIN

Wydarzenia dla osób niepełnosprawnością wzroku