POLIN Meeting Point 2017
POLIN Meeting Point 2017, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

POLIN Meeting Point - Summer Education School 2017 - rekrutacja

Kto może wziąć udział

Jesteś studentem/studentką lub absolwentem*/absolwentką szkoły wyższej z Polski, Niemiec, Izraela lub Ukrainy? Interesujesz się historią, wielokulturowością? Chciałbyś/chciałabyś spotkać się w międzynarodowej studenckiej grupie i porozmawiać o wspólnej historii Europy Środkowo-Wschodniej i jej znaczeniu współcześnie? Wziąć udział w ciekawych wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów i ekspertki oraz zainspirować się do własnych badań naukowych? Poznać ciekawych, otwartych, młodych ludzi, a na koniec stworzyć wspólnie projekt?

Jeśli tak, zgłoś się do POLIN Meeting Point – Summer Education School 2017! To już trzecia edycja letniego programu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, cieszącego się od dwóch lat dużą popularnością wśród studentów i studentek z Polski, Niemiec i Izraela. W tym roku po raz pierwszy do udziału w POLIN Meeting Point zapraszamy naszych wschodnich sąsiadów – młodzież akademicką z Ukrainy. Chcemy podkreślić w ten sposób znaczenie wschodnioeuropejskiej perspektywy dla wspólnej historii naszego regionu.

Udział w szkole jest bezpłatny. Koszty przejazdu oraz zakwaterowania i częściowego wyżywienia pokrywa organizator. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim.

* Do programu POLIN Meeting Point przyjmujemy absolwentów i absolwentki szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu 3 ostatnich lat.

Informacje o III edycji

Tegoroczna III edycja POLIN Meeting Point – Summer Education School 2017 odbędzie się w dniach 13-27 sierpnia. Zajęcia będą miały miejsce w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Zduńskiej Woli.

Podczas tegorocznej edycji zapraszamy Was do podjęcia tematu Wielokulturowość lokalnie. Punktem wyjścia do rozmów na ten temat będzie przykład Zduńskiej Woli – miasta w województwie łódzkim, które do II wojny światowej prężnie rozwijało się jako ośrodek polsko-żydowsko-niemiecki.

W pierwszym tygodniu zajęć podczas wykładów, dyskusji i warsztatów, także w przestrzeni wystawy stałej Muzeum POLIN, poznamy narzędzia do badania wielokulturowości w perspektywie historycznej. Przyjrzymy się lokalności jako problemowi badawczemu oraz skonfrontujemy się z mitem przedwojennej Polski wielokulturowej.

W kolejnym tygodniu uczestnicy i uczestniczki podczas wyjazdu do Łodzi i Zduńskiej Woli odkryją wielokulturową przeszłość obu miast oraz przekonają się, jakie znaczenie ma różnorodność dla mieszkańców obecnie. Czy pamięć o wielokulturowej przeszłości miast jest pielęgnowana? Jaką rolę odgrywa to dziedzictwo w budowaniu tożsamości lokalnej? Zachęcimy do szukania odpowiedzi na te i inne pytania.

Zobacz wstępny program >>

Program szkoły letniej został przygotowany w konsultacji z ekspertkami z Rady Programowej w składzie:

 • Dr Yael Granot-Bein (Uniwersytet w Hajfie);
 • Prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
 • Dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny)

oraz naszymi partnerami ze Zduńskiej Woli i Łodzi:

 • Anną Karolczak (Uniwersytet Łódzki);
 • dr Kamilą Klauzińską;
 • Gabrielą Górską (Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola);
 • Tomaszem Polkowskim (Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola);
 • prof. Krystyną Radziszewską (Uniwersytet Łódzki);
 • dr. Michałem Trębaczem (Uniwersytet Warszawski).

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów, w tym:

 • prof. Aleidę Assmann (Uniwersytet w Konstancji);
 • prof. Nissim Calderon;
 • prof. Ewę Domańską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 • dr Kamilę Klauzińską;
 • prof. Biankę Pietrow-Ennker (Uniwersytet w Konstancji);
 • dr. Anatoly’a Podolsky’ego (Ukraińskie Centrum Badań nad Holokaustem);
 • prof. Krystynę Radziszewską (Uniwersytet w Łodzi);
 • prof. Shimona Redlicha (Uniwersytet Ben-Guriona);
 • dr. Michała Trębacza (Uniwersytet Warszawski);
 • dr. Gerharda Wolfa (Uniwersytet Sussex);
 • dr hab. Jolantę Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny).

Co chcemy osiągnąć

Na zakończenie letniej szkoły powstanie wspólny projekt wykładowców i studentów – publikacja książkowa podsumowująca III edycję programu. Pozycja ta trafi do wszystkich osób biorących udział w POLIN Meeting Point 2017, środowisk naukowych, a także do propagatorów dialogu międzykulturowego, edukatorów oraz ambasadorów Muzeum.

Uczestnicy/uczestniczki:

 • ugruntują i poszerzą wiedzę dotyczącą historii Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym i wojennym;
 • poznają narzędzia do badania pamięci oraz wielokulturowości w ujęciu historycznym;
 • skoncentrują się na historii codzienności i mikrohistoriach, historii społecznej, dziedzictwie kulturowym: materialnym i niematerialnym;
 • zwiększą swoje umiejętności krytycznej analizy źródeł (w tym umiejętności pracy ze źródłami historii mówionej);
 •  rozwiną umiejętności interpersonalne i międzykulturowe.

 

Za konsultacje i współpracę przy tworzeniu programu szkoły letniej dziękujemy dr. Krzysztofowi Persakowi – głównemu historykowi Muzeum POLIN.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Partnerzy