Dariusz Stola

Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2014-2019)

Historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach zajmuje się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX w.

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 10 wielokrotnie nagradzanych książek, w tym: Nadzieja i zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010).

Profesor Stola jest wieloletnim wykładowcą akademickim, uczestnikiem projektów badawczych oraz członkiem rad naukowych szeregu polskich i międzynarodowych instytucji i czasopism. Za zasługi dla badań nad historią najnowszą otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.