Jeanette i Joseph Neubauer.
fot. The Neubauer Family Foundation

The Neubauer Family Foundation

Dar The Neubauer Family Foundation na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich poświęcony jest pamięci Milesa Lermana.

Miles Lerman (1920-2008) urodził się w Tomaszowie Lubelskim. Został wywieziony do hitlerowskiego obozu pracy, z którego udało mu się uciec, do końca wojny walczył w partyzantce. Po wojnie wyemigrował, otrzymał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Aktywnie działał na rzecz demokracji i zawsze był przekonany o konieczności walki ze skutkami totalitaryzmu.

W działalności filantropijnej koncentrował się na upamiętnianiu ofiar Holokaustu. Był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i przewodniczącym działającego przy tym muzeum Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych (który negocjował z ówczesnymi władzami komunistycznymi prawo do sprowadzenia pamiątek z okresu Holokaustu i dostępu do zamkniętych archiwów). Miles Lerman zbierał środki na budowę waszyngtońskiego Muzeum, a w latach 1993–2000 pełnił funkcję przewodniczącego rady Muzeum.

Następnie Miles Lerman zaangażował się w działania na rzecz budowy pomnika i ośrodka edukacji dla upamiętnienia pół miliona ofiar obozu w Bełżcu. Spotkał się m.in. z papieżem Janem Pawłem II, zwracając się do niego o wsparcie projektu. Miles Lerman był ponadto członkiem Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Po upadku komunizmu Miles Lerman współpracował z bliskimi sobie ideologicznie środowiskami w Polsce, działając na rzecz pojednania między Polakami a Żydami. Wierzył w moc edukacji oraz rolę instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Historii Żydów Polskich. Za swoją działalność i wysiłki na rzecz wzmacniania roli Polski w USA Miles Lerman został w roku 2004 odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.