Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Rada Muzeum

Rada Muzeum jest ciałem kolektywnym, łączącym i skupiającym różne strony i środowiska zaangażowane w działalność muzeum. Zadaniem Rady, w której skład obok praktyków z różnych dziedzin wchodzi wielu wybitnych naukowców i znawców historii Żydów oraz historii ogólnej, jest ocena dotychczasowych osiągnięć Muzeum i pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju. Decyzją założycieli muzeum, to właśnie Rada akceptuje ostateczny kształt wystawy stałej.

W dniu 21.07.2022 zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na kadencję 2022-2026 (Dz. U. MKiDN z 21.07.2022, poz. 78). Z dniem podpisania zarządzenia, w skład Rady Muzeum wchodzą:

 1. Marian Turski – przewodniczący
 2. Dr hab. Michał Bilewicz
 3. Prof. dr hab. Barbara Engelking
 4. Artur Hofman
 5. Ronald S. Lauder
 6. Aldona Machnowska-Góra
 7. Ewa Malinowska-Grupińska
 8. Małgorzata Niezabitowska
 9. Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
 10. Shana Penn
 11. Zygmunt Rolat
 12. Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
 13. Ryszard Schnepf
 14. Prof. dr hab. Dariusz Stola
 15. Piotr Wiślicki