Rocznice i święta

205. rocznica założenia Uniwersytetu Warszawskiego

19 listopada 1816 roku został założony Uniwersytet Warszawski. Najstarszym w kolekcji Muzeum POLIN obiektem związanym z historią Uniwersytetu Warszawskiego jest dyplom Stanisława Kramsztyka.

Był on jednym z pierwszych pięciu magistrów wydziału matematyczno-fizycznego Szkoły Głównej Warszawskiej. Dyplom pochodzi 1866 r. Przechowywany był w metalowej tubie.

Stanisław Kramsztyk to wybitny przyrodnik, także popularyzator nauki, współautor haseł encyklopedycznych (zob. zdigitalizowaną część jego bogatego dorobku z księgozbioru Biblioteki Narodowej >>).

Dokument przekazany został do kolekcji Muzeum POLIN przez pana Krzysztofa Prochaskę (syna Joanny Prochaski z d. Kramsztyk), razem z wieloma innymi pamiątkami rodzinnymi. Otrzymał go od Marii Gross – ocalonej z Zagłady pasierbicy syna Stanisława, Stefana Kramsztyka. Ukrywając się, przechowała podczas wojny ten piękny dyplom niezwykłego uczonego.