Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Komitet Wspierania Muzeum (d. Polski Komitet Wspierania Muzeum) tworzą znamienite osobistości świata kultury i nauki, politycy, dyplomaci oraz przedstawiciele biznesu. Przewodniczącym Komitetu jest Marcin Święcicki.

Komitet zbiera się raz w roku na posiedzeniu, podczas którego omawiane są sprawy dotyczące muzeum.

 • Marcin Święcicki, Przewodniczący Komitetu, b. Prezydent m. st. Warszawy
 • Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 • Władysław Bartoszewski (zm. 2015), Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa
 • Eleonora Bergman, Redaktor w ramach . edycji Archiwum Ringelbluma w Żydowskim Instytucie Historycznym
 • Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan”"
 • ks. Adam Boniecki, b. Redaktor Naczelny "Tygodnika Powszechnego"
 • Krzysztof Chwalibóg, b. Prezes SARP, Przewodniczący Polskiej Rady Architektury
 • Włodzimierz Cimoszewicz, b. Premier, b. Marszałek Sejmu, b. Minister Spraw Zagranicznych RP
 • Ks. Mieczysław Cisło, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
 • Izabella Cywińska, Reżyser filmowy i teatralny, b. Minister Kultury i Sztuki
 • Rafał Dutkiewicz, b. Prezydent Miasta Wrocławia
 • Elżbieta Ficowska, b. Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce
 • Grzegorz Gauden, b. Dyrektor Instytutu Książki
 • abp. Stanisław Gądecki, Arcybiskup metropolita poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy
 • Konstanty Gebert, Publicysta, założyciel miesięcznika "Midrasz"
 • Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, Członek Loży Założycieli, Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
 • Hanna Gronkiewicz-Walz, b. Prezydent m.st. Warszawy
 • Jakub Gutenbaum (zm. 2017), Profesor PAN, Przewodniczący Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce oraz Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia
 • Jerzy Halbersztadt, Prezes Fundacji Partnerstwo w Kulturze, twórca i do 2011 r. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
 • Aleksander Hall, b. Minister i b. Poseł na Sejm
 • Ryszard Konwerski, Prezes Polskiego Klubu Biznesu
 • Maciej Kozłowski, b. Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Kontaktów z Diasporą Żydowską, b. Ambasador RP w Izraelu
 • Jerzy Kropiwnicki, b. Prezydent Miasta Łodzi, Członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022
 • Barbara Labuda, Dr nauk humanistycznych, b. Posłanka, b. Minister, b. Ambasador RP w Luksemburgu, aktywistka społeczna
 • Jan Litwiński, b. Prezes PLL LOT
 • Zbigniew Niemczycki, Prezes Curtis Group
 • Małgorzata Niezabitowska, Pisarka
 • Lech Nikolski, b. Poseł i członek Rady Ministrów, wykładowca akademicki
 • Stefan Niesiołowski, Profesor, poseł
 • kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup metropolita warszawski
 • Grażyna Pawlak, b. Dyrektor Stowarzyszenia ŻIH, Dyrektor Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra
 • Krzysztof Piesiewicz, b. Senator
 • Roman Rewald, b. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
 • Adam Rotfeld, Profesor, Uniwersytet Warszawski; b. Minister Spraw Zagranicznych
 • Marek Safjan, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,  wiceprzewodniczący Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, członek Polskiej Akademii Umiejętności
 • Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita"
 • Tomasz Stańko (zm. 2018), Muzyk
 • Cezary Stypułkowski, Prezes zarządu, mBank S.A, b. dyrektor Zarządzający Banku JP Morgan Bank na Europę Środkowo-Wschodnią
 • Szymon Szurmiej (zm. 2014), b. Prezes Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów, Dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie
 • Krzysztof Śliwiński, b. Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Kontaktów z Diasporą Żydowską
 • Gołda Tencer, Dyrektor Fundacji Szalom
 • Agata Tuszyńska, Pisarka
 • Andrzej Wajda (zm. 2016), reżyser
 • Wiesław Walendziak, b. Minister, b. Poseł, Wiceprezes Prokom Investments
 • Cezary Windorbski, Prezes Zarządu Agrypa Sp. z o.o.
 • Andrzej Wiszniewski, b. Minister Nauki, b. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 • Joanna Wnuk-Nazarowa, b. Minister Kultury, Dyrektor Naczelny i Programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
 • Stanisław Wyganowski (zm. 2017), b. Prezydent m. st. Warszawy
 • Andrzej Zoll, Profesor UJ, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich