Spacer
24.04.2022

Bojowniczki. Spacer śladami kobiet – uczestniczek powstania w getcie warszawskim

Przewodniczka Julia Chimiak stoi obok kamienia-pomnika z wyrytymi nazwiskami.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Spacer rocznicowy poświęcony kobietom, które podczas powstania w getcie warszawskim na równi z mężczyznami walczyły o swoje życie i godność. Spacer jest częścią programu towarzyszącego akcji Żonkile.

  • 24 kwietnia (niedziela), godz. 14.30-16.30, BRAK MIEJSC
  • prowadzenie: Julia Chimiak
  • miejsce zbiórki: hol główny Muzeum POLIN

Poznamy historię Racheli Zylberberg, nazywanej polską Joanną D’Arc, Cywii Lubetkin czy Władki Meed oraz odwiedzimy miejsca związane z działalnością żydowskich bohaterek.

Prześledzimy kolejne etapy ich młodzieńczego życia: od zdobywania wykształcenia, przez aktywność w organizacjach młodzieżowych i polityczne dojrzewanie, aż po doświadczenia wojenne. W trakcie zwiedzania opowiemy o różnych formach oporu, w które się angażowały.

Dziewczęta były nie tylko łączniczkami czy sanitariuszkami, ale również brały czynny udział w walce. W różnych relacjach podkreśla się, że były zdeterminowane i odważne. Opowiemy o walce z bronią w ręku, udziale w akcji pomocy społecznej oraz w konspiracyjnej pracy na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności żydowskiej.

Julia Chimiak, romanistka, tłumaczka, przewodniczka Muzeum POLIN, współpracowniczka Memorial de la Shoah w Paryżu.