Wykład
29.06.2017

Relacja wideo: Co to jest kabała? – wykład z cyklu "Stare i nowe pytania"

Co to jest kabała? – spotkanie z cyklu Żydowskie ABC, fot. Wikipedia/Deutsche Fotothek

Kabała należy do najważniejszych nurtów mistycznych judaizmu. Jej źródłem jest przekonanie, że podstawowe pisma judaizmu w tym Tora, zawierają ukryte znaczenia. Ich poznanie nie tylko pozwala na pełniejsze zrozumienie przekazu Stwórcy lecz również umożliwia oddziaływanie na losy świata.

Początki Kabały sięgają epoki starożytnej, ale jako system religijno – filozoficzny ukształtowała się w kręgu uczonych żydowskich średniowiecznej Europy Zachodniej, a zwłaszcza w Hiszpanii. Tam prawdopodobnie powstała najważniejsza księga kabalistyczna – Zohar (hebr. Księga Blasku). W XVI wieku centrum Kabały stało się miasto Safed na terenie Palestyny, gdzie działo wielu wybitnych uczonych, a wśród nich Icchak Luria, który rozbudował wcześniejsze koncepcje dotyczące boskiej emanacji. Kabała rozwinęła się w wielu nurtach, miała też wpływ na powstanie na ziemiach polskich wielkich ruchów mistycznych takich jak chasydyzm.

O różnych aspektach kabały, odmienności jej nurtów opowie prof. Mosze Idel - wybitny znawca mistycyzmu żydowskiego, emerytowany profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, a obecnie wykładowca Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkuset publikacji wydanych również w języku polskim,  m.in. Kabała. Nowe perspektywy, Kraków 2006.

 

Patroni medialni:

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Wykład możliwy dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.