Kultura

04.06.2013 18:00

„Czy traktować dzieci poważnie? Wyzwania dzieciństwa XXI wieku"

Fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Rozmowa o dzieciach, młodzieży, wychowaniu, rodzicach i Korczaku. Dyskusja będzie próbą ukazania perspektywy rodziców i perspektywy dzieci. Będziemy mówić o niebezpieczeństwach i nadziejach w procesie wychowywania, jak też o procesie bycia wychowywanym. Korczak w dyskusji będzie jedynie punktem odniesienia, natomiast uwaga rozmówców skupiona będzie na współczesnych problemach wychowawczych.

Chcemy, aby w dyskusji o dzieciach i młodzieży, oprócz dorosłych, udział wzięli również sami zainteresowani. Mamy nadzieję, że będzie to dialog międzygeneracyjny, zobaczymy jak różne są perspektywy, różne doświadczenia i różne oczekiwania.

W dyskusji udział wezmą:
Marta Ciesielska - Muzeum Historyczne m. st. Warszawy - Oddział Korczakianum
Wojciech Lasota, Fundacja Korczakowska
Dorota Zawadzka, telewizyjna Super Niania
Magdalena Szeniawska, Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Monika Bortnowska, uczennica warszawskiego gimnazjum.
Dyskusję prowadzić będzie Jarosław Adamczuk, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Wstęp wolny.

13.05.2013