Seminarium

Relacja audio: Czy warto być nieugiętym? – spotkanie z cyklu Uwierzyć w muzeum?

Kobieta i mężczyzna rozmawiają ze sobą podczas panelu dyskusyjnego "Uwierzyć w muzeum".
fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

>> Posłucha nagrania ze spotkania.

Podczas spotkań, których gospodarzami są Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski, mówimy o sprawach istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksięgu, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa. W lutym zastanowimy się, czy nieustępliwość i nieugiętość moralna zawsze są zaletą i dowodem mocnego charakteru. A może wręcz przeciwnie? Czy od każdego możemy wymagać nieugiętości? Gospodarze spotkania będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytania o granice nieugiętości.

Gośćmi będą Ludwika Wujec i Henryk Wujec – działacze opozycji w czasach PRL. 

22 lutego, godz. 18.00, wstęp wolny.