Spotkanie
25.02.2019

Relacja audio: Artur Markowski "Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 r."

Artur Markowski „Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 r.”
fot. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas spotkania w ramach cyklu "Czytelnia POLIN" rozmawialiśmy o tym, jak opowiada się o pogromach, na przykładzie pogromu białostockiego z 1906 roku. 

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (25.02.2019):

 

Pogromy Żydów wciąż zajmują istotne miejsce we współczesnym imaginarium społecznym. Ich historie wywołują ożywione dyskusje, dzielą lub łączą różne środowiska i grupy opiniotwórcze. Podstawowe kwestie w tych sporach stanowią pytania o genezę, winę i odpowiedzialność za pogromy. Autor książki Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 r. zadał inne pytanie: skąd się wzięła opowieść o organizacji pogromów przez władze (rosyjskie czy niemieckie)? W dyskusji o książce dr. Artura Markowskiego zastanowimy się nad problemem konstrukcji historii o pogromach i ich genezy.

Obok autora - dr. Artura Markowskiego - w dyskusji wzięli udział: prof. Małgorzata Domagalska z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmowę poprowadził dr Michał Trębacz, kierownik działu naukowego Muzeum POLIN.

Artur Markowski jest historykiem zajmującym się społeczną historią Imperium Rosyjskiego w XIX w., szczególnie dziejami wspólnot żydowskich na tym obszarze. Pracuje w Instytucie Historycznym UW i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jego badania dotyczą zagadnień zmiany społecznej i konfliktów społecznych. Część swoich prac poświęcił modelom rodziny żydowskiej w XIX w. i konwersjom Żydów w Królestwie Polskim. Od kilku lat prowadzi szeroko zakrojone badania nad zagadnieniem przemocy antyżydowskiej w XIX wieku, w obszarze wpływów rosyjskich. Jego najnowsza książka jest właśnie wynikiem tych prac.


Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.