Spotkanie
5.12.2018

Relacja audio: Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - Czytelnia POLIN

"Painting and Sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th Centuries" oraz "Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w zbiorach muzeów Izraela" będą przedmiotem dyskusji o sztuce żydowskiej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu udział wezmą autorzy, Teresa Śmiechowska oraz dr Renata Piątkowska z Muzeum POLIN, która będzie moderowała rozmowę.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (5.12.2018):

Książka "Painting and Sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th Centuries" poświęcona została żydowskiemu środowisku artystycznemu w Polsce od połowy 19 w. do 1939 roku. Prezentuje panoramę artystycznych problemów, myśl o sztuce oraz życie artystyczne. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację dzieł, ich symbolikę i związki z politycznymi i społecznymi ideologiami. Została omówiona twórczość wielu wybitnych malarzy i rzeźbiarzy.

Autor publikacji: Jerzy Malinowski

 

"Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w zbiorach muzeów Izraela" powstawał od 1987 roku. Autorzy wielokrotnie przebywali w Izraelu, prowadząc kwerendy w izraelskich muzeach. Katalog zawiera dzieła artystów z Polski znajdujące w najważniejszych muzeach Izraela m.in. Muzeum Izraela w Jerozolimie, Muzeum Sztuki w Tal-Awiwie, Muzeum Sztuki w Ein Harod, Domu Bojowników Getta w koło Hajfy, Muzeum Sztuki Jad Waszem. Zamieszczone w nim dzieła stanowią bogate dziedzictwo sztuki i duchowości Żydów Polskich, które należy także do kultury Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz tradycji międzynarodowych centrów sztuki, zwłaszcza Paryża.

Autorzy publikacji: Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska.

 

Wydawcy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata