Spotkanie
26.11.2018

Relacja audio: Dlaczego warto przekładać księgi pamięci polskich Żydów - Czytelnia POLIN

Prezentujemy najobszerniejszą z żydowskich ksiąg pamięci wydanych w języku polskim. Twórcy tych ksiąg chcieli przekazać obraz życia polskich Żydów przed II wojną światową oraz opowiedzieć o Zagładzie.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (26.11.2018):

Żydowski księgi pamięci zaczęły powstawać po drugiej wojnie światowej już poza Polską, a intencją ich twórców było dać możliwie pełny obraz dawnego życia polskich Żydów we wszystkich jego przejawach oraz opowiedzieć o Zagładzie. Badacze ksiąg pamięci uznają je za bardzo cenne i zwykle niedoceniane źródło do historii polskich Żydów, ale również setek polskich miejscowości.

Publikacja ta jest punktem wyjścia do dyskusji na temat znaczenia ksiąg pamięci, wartości ich przekładu na język polski oraz wyzwań, jakie się z tym wiążą.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • prof. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS), czołowa polska badaczka ksiąg pamięci.
  • Małgorzata Lipska (UW), tłumaczka z hebrajskiego, autorka kilku przekładów ksiąg pamięci.
  • Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich), inicjator wydania i współredaktor "Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego".
  • Prowadzenie dyskusji: dr Renata Piątkowska z Muzeum POLIN.
 
Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.