Spotkanie
10.12.2018

Relacja audio i wideo: Misterium Bramy. Antropologia pamięci - Czytelnia POLIN

Spotkanie z twórcami i bohaterami monograficznego numeru czasopisma "Konteksty" (2017 / nr 3) poświęconego działaniom Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie. W spotkaniu udział wezmą: Tomasz Pietrasiewicz, Zbigniew Benedyktowicz, Paweł Próchniak, prowadzenie: Paweł Krysiak i Joanna Zętar.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (10.12.2018):

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie spektakl Teatru NN „Opo­wieści z Bramy” w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego

Monograficzny numer czasopisma "Konteksty" pod tytułem "Misterium Bramy. Antropologia Pamięci" poświęcony działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przynosi pogłębiony opis aktywności instytucji widzianej z perspektywy "pamięci", "miejsca" i "obecności". Są to kategorie, które od początku istnienia Ośrodka określają główną oś jego wielowątkowej działalności.

Teksty opublikowane w numerze dotyczą - między innymi - budowania przez Ośrodek "arki pamięci", "czytania miasta", współtworzenia "kultury sieciowej", mapowania i dokumentowania wielokulturowości Lubelszczyzny, tworzenia upamiętnień i odsłanianiu obszarów niepamięci, ocalaniu pamięci o zamordowanych mieszkańcach Lublina. Kwestie te podjęte zostaną w rozmowie z twórcą i dyrektorem Ośrodka – Tomaszem Pietrasiewiczem, która będzie wątkiem przewodnim spotkania.


Tomasz Pietrasiewicz - twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, aktor teatru Grupa Chwilowa i reżyser Teatru NN, animator kultury, działacz opozycji w okresie PRL, autor książek o Lublinie. Pierwszy laureat Nagrody POLIN.

Zbigniew Benedyktowicz - antropolog kultury, profesor Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, kierownik Pracowni Antropologii Kultury IS PAN. Redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Autor licznych publikacji z dziedziny antropologii kultury współczesnej i wyobraźni symbolicznej.

Paweł Próchniak - historyk literatury i krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Badacz poezji oraz zagadnień pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. Kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Redaktor monograficznego numeru „Kontekstów” poświęconego Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Paweł Krysiak - socjolog, dziennikarz, redaktor naczelny „Gazety w Lublinie”.

Joanna Zętar - historyk sztuki, dziennikarz, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Witold Dąbrowski - aktor, muzyk, opowiadacz historii. Związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN. Zastępca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.