Spotkanie
3.11.2021 - online

Czytelnia POLIN online: Agnieszka Gajewska "Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku"

O twórczości i literackich zmaganiach Stanisława Lema napisano już wiele. Jako człowiek wciąż pozostaje jednak zagadką. Bardzo oszczędnie opowiadał o swoim życiu prywatnym – wymawiał się słabą pamięcią, zostawiał niedopowiedzenia i przytaczał zabawne anegdoty, gdy padały trudne pytania. W Czytelni POLIN spotkamy się z Agnieszką Gajewską, autorką najnowszej, kompletnej i bezkompromisowej biografia Stanisława Lema.

Co rządziło jego światem? Przemilczana trauma i ucieczka przed bolesnymi wspomnieniami? Wyparta tożsamość żydowska i potrzeba przynależności do wspólnoty? Nieprzejednany dystans do świata? Lęki czy geniusz? Czego się bał, przed czym uciekał?

Literaturoznawczyni i badaczka jego twórczości Agnieszka Gajewska dotarła do nowych źródeł (archiwa lwowskie, archiwa bezpieki, archiwa prywatne), z których nikt wcześniej nie korzystał.

Dzięki nim nie tylko udaje jej się zrekonstruować życie żydowskiej inteligencji i przedwojennego wielokulturowego Lwowa, ale również postawić mocno udokumentowaną tezę: doświadczenie wojny i ocalenie z Zagłady miało fundamentalny wpływ na Stanisława Lema i jego twórczość, która pełna jest zakamuflowanych odniesień do jego życiowych doświadczeń. 

Dzięki tej biografii poznajemy nie tylko wielkiego pisarza, ale przede wszystkim człowieka doświadczonego przez historię, ze wszystkimi jego problemami, obawami, wątpliwościami i słabościami.  

Agnieszka Gajewska – pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, jest profesorką literaturoznawstwa, autorką książek Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema (2016) oraz Hasło: feminizm (2008). Redaktorka naukowa antologii przekładów Teorie wywrotowe oraz współredaktorka (razem z Maciejem Michalskim) Kultur dziewictwa (2020). Kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W listopadzie w Wydawnictwie Literackim ukaże się jej biografia Stanisława Lema Wypędzony z Wysokiego Zamku.

Natalia Judzińska – kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN. Pod kierunkiem dr hab. Anny Engelking, prof. IS PAN i dr Elżbiety Janickiej przygotowała rozprawę doktorską Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Naukowo zajmuje się badaniami nad wykluczeniem Żydówek i Żydów z polskiego życia akademickiego, odtwarzaniem i przetwarzaniem dyskursu antysemickiego współcześnie oraz badaniami z uwzględnieniem perspektywy gender.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl