Spotkanie
24.01.2021 - online

Czytelnia POLIN online: Jakie jest dziedzictwo polskich Żydów?

Zapraszamy na dyskusję z autorami książki towarzyszącej galerii "Dziedzictwo". Dyskusję z prof. Haliną Goldberg, prof. Katrin Steffen i prof. Antonym Polonskim poprowadzi prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Transkrypcja nagrania >>


W trakcie dyskusji zastanowimy się, jakie były środowiskowe i tożsamościowe czynniki, które kształtowały drogi polskich Żydów oraz ich osiągnięcia.  Jakie bariery i jakie możliwości napotykali Żydzi w dziedzinach, w których się wyróżniali? Czy do dziedzin, którymi się zajmowali, wnieśli jakieś wartości wyniesione z żydowskiej lub z polsko-żydowskiej kultury?

Czy możliwe jest w ogóle jednoznaczne zdefiniowanie dziedzictwa polskich Żydów? A jeśli nie – według jakich kluczy można próbować je definiować? W jaki sposób tworzone są kanony sławnych osób, jaki jest mechanizm przechodzenia do historii lub bycia przez nią zapomnianym?