Spotkanie
9.06.2020

Czytelnia POLIN online: Jan Grabowski "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów"

Okładka książki: Jan Grabowski "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów"
fot. Wydawnictwo Czarne

Gościem kolejnego spotkania Czytelni POLIN w świecie wirtualnym będzie prof. Jan Grabowski, autor wydanej w marcu br. książki "Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie Żydów". Rozmowę z autorem poprowadzi dr Krzysztof Persak z Muzeum POLIN.

"Historia granatowej policji nie jest tematem zamkniętym i oswojonym. Wręcz przeciwnie, okupacyjne losy policjantów wracają dziś jako jeden z elementów walki o pamięć i mity historyczne, na których zasadza się polska polityka historyczna. Jest rzeczą charakterystyczną, że przestępstwa popełnione przez granatowych policjantów na innych Polakach nie wzbudzają już takich emocji – to w końcu, jak można sądzić, nasze „wewnętrzne sprawy”, które wyłącznie nas samych obchodzą. Zupełnie inaczej jest w wypadku historii Zagłady – jedynej części polskiej historii, która ma uniwersalne znaczenie i która wzbudza zainteresowanie na całym świecie." – pisze profesor Jan Grabowski.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne.

""Na posterunku" to dobrze napisana i obficie udokumentowana książka historyczna. Grabowski opiera swą analizę na materiałach ze 124 posterunków i komisariatów granatowej policji działających w różnych dystryktach Generalnego Gubernatorstwa. Wszystkich posterunków było około tysiąca; obsługiwali je z początku przedwojenni policjanci. (Na pracę w Polnische Polizei pozwolenia udzieliły im polskie władze podziemne). Dokumentacja z posterunków wzbogacana jest i poświadczana przez relacje ocaleńców, a także przez zapiski i dokumenty zebrane w konspiracyjnym archiwum warszawskiego getta, Archiwum Ringelbluma." - Irena Grudzińska-Gross

"Z każdą stroną "Na posterunku" łuski spadają z oczu. Uczestnictwo w egzekucjach było dobrowolne, za odmowę nie groziły żadne poważne konsekwencje, ot, drwiny kolegów, ewentualnie przesunięcie do gorszej służby." - Janusz Rudnicki

 

Jan Grabowski - historyk specjalizujący się w badaniach nad Holocaustem, profesor na Uniwersytecie Ottawy, współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W swojej pracy podejmuje m.in. temat roli Polaków w Zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej. 

Krzysztof Persak - historyk, doktor nauk humanistycznych, badacz dziejów najnowszych Polski. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, jest również pracownikiem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.