Spektakl

7-9.09.2018

Dawid jedzie do Izraela - premiera spektaklu w ramach programu "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68"

Dawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do IzraelaDawid jedzie do Izraela
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Przedstawienie דוד נוסע לישראל („Dawid jedzie do Izraela”) Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy to teatralna fantazja odnosząca się do wielowiekowej historii i kultury Żydów w Polsce.


7, 8, 9 września (piątek - niedziela), godz. 19.00

  9 września po zakończeniu spektaklu miało też miejsce spotkanie z twórcami.

  Spektakl rozpoczyna się od próby rekonstrukcji realiów Marca 1968 roku. Trwa antysemicka nagonka. Polscy rodzice wychowujący adoptowanego chłopca decydują się przywrócić mu dotąd ukrywaną, żydowską tożsamość. Ich zmagania z obowiązującymi narracjami i stereotypami dotyczącymi relacji polsko-żydowskich prowadzą ostatecznie do niezwykłego rozwiązania.

  W trakcie pracy nad spektaklem twórcy, wychodząc od obchodów 50. rocznicy wydarzeń Marca ’68, próbowali zbadać z różnych punktów widzenia dzisiejszy, szeroko rozumiany dyskurs polsko-żydowski i przyjrzeć się używanym w nim retorykom, dominującym narracjom i figurom

  Osią tematyczną spektaklu jest zbiór opowieści i narracji wyrosłych wokół kulturowej figury Żyda, obecnej w pamięci zbiorowej zarówno historycznej, jak i współczesnej. Nakładające się plany czasowe tworzą baśniową, groteskową rzeczywistość polsko-żydowskiego uniwersum, w którym "typowa" polska rodzina z okresu PRL-u spotyka się z postaciami historycznymi, m.in. z Władysławem Gomułką, żoną Kazimierza Wielkiego Aldoną Giedyminówną czy nawet z  Maryją z Nazaretu. Jednocześnie spektakl ma formę parabolicznej opowieści skonstruowanej w reakcji na zajścia polityczne, podobną do gestu, na jakim oparta została słynna "marcowa" powieść Andrzeja Szczypiorskiego pt.: "Msza za miasto Arras".

  Twórcy spektaklu:

  Zależy nam na próbie zbudowania perspektywy łączącej, która choć na chwilę wymykałaby się dotychczasowym narracjom. Naszym zdaniem charakter dyskusji na "tematy polsko-żydowskie" najczęściej - także nieświadomie - generuje wyłącznie podziały i utrwala w zbiorowej świadomości figurę Obcego-Żyda. Dlatego celowo podważamy klisze obecne w tych dyskursach, a także odżegnujemy się od wspólnego dla obu narodów kultu pamięci, narodowego cierpienia i poprawności politycznej. Chcemy, aby nasz spektakl odgórnie zakwalifikowany jako wypowiedź na "tematy żydowskie", wymykał się tej klasyfikacji i z premedytacją dotykał także "tematów polskich": m.in. polskiego patriotyzmu, tożsamości narodowej, czy chociażby upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

   

  • reżyseria: Jędrzej Piaskowski
  • dramaturgia: Hubert Sulima
  • scenariusz sceniczny: Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima
  • scenografia: Kornelia Dzikowska
  • kostiumy: Hanka Podraza
  • muzyka: Jan Tomza-Osiecki
  • choreografia: Mikołaj Karczewski
  • asystent reżysera: Wojtek Sobolewski
  • inspicjentka: Malwina Szumacher
  • kierowniczka produkcji: Magda Igielska
  • obsada: Jan Dravnel, Natalia Kalita, Rafał Maćkowiak, Sebastian Pawlak
  • koprodukcja: TR Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
    

  Spektakl wyprodukowany przez TR Warszawa i Muzeum POLIN w ramach projektu teatralnego towarzyszącego programowi "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68".

  Od marca do września 2018 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN realizuje program "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68", który przywraca pamięć o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii sprzed 50 lat. Jego centralnym punktem jest wystawa czasowa, którą do końca sierpnia 2018 r obejrzało już 100 000 zwiedzających. Cały program ma skłonić do refleksji, czym grozi bierność w sytuacjach dyskryminacji, ksenofobii i naruszania praw człowieka. W jego ramach Muzeum POLIN wspólnie z TR Warszawa zaprosiły młodych twórców sztuk teatralnych do konkursu na projekt spektaklu inspirowanego żydowskim doświadczeniem Marca ’68. Zwycięskim projektem konkursu jest JUDEN R(AUS) ARRAS.

  Premiera spektaklu Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, pod nowym tytułem "Dawid jedzie do Izraela", odbędzie się we wrześniu 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po premierze spektakl będzie grany w TR Warszawa i Muzeum POLIN. 

  • kuratorzy projektu teatralnego "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68": Karolina Sakowicz (Muzeum POLIN), Roman Pawłowski (TR Warszawa)
  • współpraca kuratorska: Paweł Kulka (TR Warszawa)
  • koordynatorka projektu: Iwona Oleszczuk (Muzeum POLIN)
  • producentki: Katarzyna Białach, Marta Bielska, Magda Igielska, Natalia Starowieyska (TR Warszawa) / Ewa Opawska, Iwona Oleszczuk (Muzeum POLIN)

  Program "Obcy w domu. Wokół Marca ‘68" to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN. Jego celem jest przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca '68  pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach. Obserwuj nas na facebook.com >>

  07.08.2018