Dyskusja
17.11.2020 online

Debata: Plany dla Waliców. Pamięć miejsca we współczesnym mieście

Kadr z dyskusji. widać głowy słuchaczy, wykładowca z lewej strony wskazuje na plan, wyświetlony na ekranie po prawej stronie
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Czy kamienice przy ulicy Waliców w Warszawie mogą zyskać drugie życie? Trzy przedwojenne domy przetrwały czas getta i jego likwidacji, powstanie warszawskie oraz powojenne rozbiórki. Pytanie o ich przyszłość jest nadal aktualne.

Jak pogodzić wielowątkowe dziedzictwo tego miejsca z potrzebami współczesnej metropolii? Po serii dyskusji z udziałem działaczy społecznych, środowisk naukowych oraz architektów z Polski i zagranicy, spotykamy się, by porozmawiać o planach władz Miasta dla Waliców. 

Jedne z nielicznych zachowanych do dzisiaj ostańców getta warszawskiego przy ul. Waliców 10, 12 i 14 są ewenementem na skalę Europy. Fasada kamienicy przy ul. Waliców 14, jednej z ostatnich redut powstania warszawskiego, została zburzona we wrześniu 1944 r. Do dzisiaj pozostaje nieodbudowana. Stanowi unikalne świadectwo czasu wojny i unicestwienia miasta.

Domy na Waliców poruszają serca i umysły mieszkańców Warszawy oraz gości z całego świata, którzy licznie je odwiedzają. Jeszcze parę lat temu groziła im rozbiórka. Zostały wpisane do rejestru zabytków po latach starań i oddolnych inicjatyw podejmowanych przez lokalne organizacje, varsavianistów i mieszkańców, a także instytucje nauki i kultury, w tym Muzeum POLIN i Politechnikę Mediolańską. Dotychczasowe działania otworzyły nowe perspektywy dla uratowania ostańców.

Władze Miasta, które są właścicielem kamienic, szukają rozwiązania, by przywrócić je do życia. Centralnym punktem tych starań jest rewitalizacja przy zachowaniu substancji historycznej i potencjału kulturowego domów. Ważne jest zapewnienie realizacji postulowanych przez różne środowiska funkcji społecznych tego miejsca, a  jednocześnie znalezienie sposobu finansowania tak dużego projektu i jego dalszego utrzymania.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), powszechnie stosowane na świecie i coraz częściej w Polsce, jest propozycją władz miasta, o której będziemy rozmawiać podczas debaty. Dowiemy się, jakie są uwarunkowania prawne, proceduralne oraz planistyczne kamienic oraz wymogi konserwatorskie. Omówimy potencjał kulturowy i historyczny miejsca oraz funkcje społeczne, jakie powinno spełniać.

Gośćmi specjalnymi będą włoscy architekci Ilaria Valente, dziekan Wydziału Architektury na Politechnice Mediolańskiej (School of Architecture Urban Planning Construction Engineering) oraz Guido Morpurgo i Annalisa de Curtis, wykładowcy tejże uczelni, którzy od lat prowadzą seminarium Waliców Project, na którym wraz ze swoimi studentami projektują rozwiązania dla przyszłości trzech kamienic. Poznamy także punkt widzenia przedstawicieli władz miasta, środowisk architektów i inwestorów prywatnych odnośnie realizacji projektu w tym miejscu. Zastanowimy się, czy możemy wspólnie stworzyć plan dla Waliców.

Organizatorzy wydarzenia: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu M. St. Warszawy; Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

Organizatorzy:

Współpraca

 

Patron

 

Patron medialny:

 

Bezpłatny program do rocznic jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl