Dyskusja

13.06.2013 18:00

„Dybuk jako żydowskie Dziady"

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Debata zamyka krótki przegląd filmów Józefa Lejtesa i Michała Waszyńskiego „Polsko-żydowska tożsamość przedwojennych filmowców”.

W żydowskim mistycyzmie i folklorze postać dybuka – duszy zmarłego, która nie mogąc zaznać spokoju, opanowuje ciała żywych – była obecna od setek lat i wpływała na ludowe wierzenia chrześcijan pomimo pozornego odseparowania tych grup. Na początku XX wieku Szymon An-ski napisał, jak sam ją określał, legendę dramatyczną „Dybuk. Na pograniczu dwóch światów”, która przybliżyła nie-Żydom rytuały wypędzania zbłąkanej duszy i zapłodniła wyobraźnię wielu ważnych twórców m.in. Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland, Krzysztofa Warlikowskiego.

Zaproszeni goście rozmawiać będą m.in. o wzajemnych wpływach kultury polskiej i żydowskiej oraz o współczesnych dziełach odwołujących się do legendy. Podejmą również próbę interpretacji „Dybuka” w kontekście „Dziadów”.

W debacie wezmą udział: dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich), dr Karolina Szymaniak (CWISZN. Żydowski Kwartalnik o Literaturze i Sztuce), Roman Włodek (Instytut Historii PAN, Zakład Polskiego Słownika Biograficznego) i Jacek Cybusz (historyk kina, publicysta).
Prowadzenie: Jacek Rakowiecki.

Wstęp wolny.

Na projekcję filmu „Dybuk” zapraszamy 12 czerwca o godzinie 19.00.

13.05.2013