Dyskusja

Dyskusja "Migranci w Europie"

Drewniana tabliczka z napisem welcome
fot. Flickr/Nathan

Podczas dyskusji omawialiśmy wyzwania, z jakimi mierzą się osoby przyjeżdzające do Polski i do innych krajów europejskich. Zastanawialiśmy się również nad rolą i postawami społeczeństw przyjmujących oraz nad postawami samych migrantów wobec osób pochodzących z innych krajów.

Jakie są kierunki i przyczyny migracji we współczesnej Europie? Kim są migranci mieszkający w Polsce? Jaka jest sytuacja Polaków, którzy wyjechali zagranicę?

W dyskusji wzięli udział:

  • Youssef  Chadid - imam wielkopolski, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, absolwent Prawa Islamskiego i Teologii Islamskiej w Instytucie Europejskim Nauk Humanistycznych we Francji. Nauczyciel religii muzułmańskiej. Członek Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP oraz Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP .
  • Prof. Wojciech Łukowski – członek Ośrodka Badań nad Migracjami, redaktor naczelny serii „Studia Migracyjne". Jest profesorem w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego a także profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
  • Ewa Winnicka – dziennikarka, autorka książek „Londyńczycy” i „Angole”. Publikuje w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, włoskim „Internazionale” i „Dużym Formacie”. Jest laureatką Okularów Równości – nagrody promującej walkę z wykluczeniem.

Dyskusję poprowadziła Małgorzata Waszczuk - socjolożka, koordynatorka programu antydyskryminacyjnego „Swój-obcy-inny. Muzeum wobec stereotypów” w Muzeum POLIN.

 

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”