Wystawy

2.12.2016

Dzień Otwarty w Muzeach i Instytucjach Kultury dla Osób z Niepełnosprawnością w Muzeum POLIN

Dzień Otwarty w Muzeach i Instytucjach Kultury dla Osób z Niepełnosprawnością w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Oprowadzanie ścieżką tematyczną "Kobiety" po wystawie stałej z tłumaczeniem na Polski Język Migowy


Spotkanie będzie okazją do przypomnienia sylwetek kobiet żydowskich, które przez wieki stały na straży tradycji, ale też kształciły się, tworzyły i angażowały w politykę, szukając swojego miejsca w zmieniającym się społeczeństwie.

Naszymi przewodniczkami po muzealnych galeriach będą między innymi Rachela Fiszel, średniowieczna królewska bankierka z Krakowa, Róża Luksemburg, działaczka ruchu robotniczego, twórczyni sieci religijnych szkół dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym – Sara Szenirer i rzeźbiarka Alina Szapocznikow.

Wydarzenie będzie dostępne dla osób słabosłyszących (w Muzeum dostępne są indywidualne pętle indukcyjne), a także dla osób poruszających się na wózku. Zbiórka w holu głównym Muzeum.

2 grudnia 2016, godz. 15.00, wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc pod adresem email: zbenesz@polin.pl

 

"Biografie rzeczy" – warsztat dedykowany osobom niewidomym


Co mieszczą w sobie muzealne magazyny zbiorów? Jakie historie stoją za kolekcjonowanymi przedmiotami?

Podczas warsztatu zostaną udostępnione wybrane obiekty z kolekcji Muzeum do poznawania przez dotyk. Dzięki opisom audiodeskryptywnym i nagranym wywiadom ze świadkami historii, zostaną przybliżone historie ludzi i obiektów muzealnych.

Wydarzenie będzie dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących, a także dla osób poruszających się na wózku. Warsztat będzie też tłumaczony na Polski Język Migowy.

Wydarzenie będzie dostępne dla osób słabosłyszących (w Muzeum dostępne są indywidualne pętle indukcyjne). Zbiórka w holu głównym Muzeum.

2 grudnia 2016, godz. 18.00, wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc pod adresem email: zbenesz@polin.pl

W dniu 2 grudnia 2016 osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie mogą zwiedzić wystawę stałą bezpłatnie. Zapraszamy!


Patronat honorowy

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Cykl "Muzeum Otwarte – programy dla osób z niepełnosprawnościami" realizowany jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe", komponent "Oblicza różnorodności".

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

 

02.11.2016