Seminarium

10 - 12.05.2017

Edukacja antydyskryminacyjna. Jak? Gdzie? Dla kogo? - Seminarium eksperckie w Muzeum POLIN

SeminariumSeminariumSeminariumSeminariumSeminariumSeminariumSeminariumSeminarium
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN, wspólnie z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu i Fundacją Dialog-Pheniben organizują seminarium zatytułowane "Edukacja antydyskryminacyjna. Jak? Gdzie? Dla kogo?". Seminarium jest podsumowaniem programu szkoleń antydyskryminacyjnych adresowanych do szkół i policji, realizowanego od marca 2016 roku dzięki dotacji fundacji "Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość (EVZ)". Projekt ten jest kontynuacją działań, prowadzonych przez Muzeum Polin od roku 2013 w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji.


Pragniemy, aby seminarium stało się okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicielek i przedstawicieli Policji, organizacji edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, zaangażowanych w promowanie wielokulturowości, edukację w zakresie praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji.

W trakcie seminarium chcemy zaprosić Państwa do udziału w sesjach warsztatowych poświęconych metodom i potrzebom związanym z edukacją antydyskryminacyjną:

  • w środowisku szkolnym – adresowaną do młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek
  • skierowaną  do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek oraz cywilnych pracownic i pracowników Policji 

Oraz w dyskusjach panelowych na temat:

  • Odwoływania się do dziedzictwa kulturalnego i historii w edukacji antydyskryminacyjnej
  • Przeciwdziałania mowie nienawiści
  • Przygotowania osób prowadzących edukację antydyskryminacyjną w szkołach oraz w środowiskach zawodowych

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.

Osoby chcące wziąć udział w wybranych modułach prosimy o kontakt pod adresem: kpirog@polin.pl do 7 maja 2017 r.

Projekt finansowany dzięki dotacji Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Załączniki:
  • Edukacja antydyskryminacyjna - program seminarium
    Pobierz plik430 KB / pdf
26.04.2017