Edukacja
Zgłoszenia do 24.03.2019

Edukacja o Zagładzie - szkolenia dla nauczycieli w USA

Szkolenia dla nauczycieli w USA. Zdjęcie grupowe uczestników.
The Center for Judaic, Holocaust and Peace Studies at Appalachian State University in Boone, July 2018

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniach w USA dotyczącym edukacji o Zagładzie.

  • Zgłoszenia do 24 marca (niedziela)

Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Zagładzie oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

Więcej informacji o programie (broszura do pobrania w formacie PDF) >>

Termin

Dokładne daty szkoleń na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.

Szkolenia w USA poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w pierwszej połowie czerwca 2019 r.

Dla kogo?

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4-8), ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Zagładą. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu "Ambasadorzy Muzeum POLIN". Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu. 

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim (do pobrania poniżej) oraz dołączenia życiorysu w obu językach. Odpowiedzi prosimy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 1-12 kwietnia 2019 r. W przypadku braku możliwości przyjechania na spotkanie, komisja rekrutacyjna umożliwi rozmowę on-line/internetową/Skype.

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty udziału w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.