Spotkanie
17.02.2020

Relacja audio: Ekologia po żydowsku – spotkanie z cyklu Żydowskie ABC

Łąka Leśmiana, 2018, Muzeum POLIN
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Jakie wyzwania stoją przed współczesnym człowiekiem w dobie zmian klimatycznych? Zapraszamy na spotkanie z aktywistką klimatyczną – Moniką Sadkowską oraz działaczem społeczności żydowskiej - Lesławem Piszewskim.

Wysłuchaj nagrania ze spotkania (17.02.2020):

 

Święto Tu bi-Szwat, żydowski Nowy Rok Drzew, przypomina wszystkim Żydom o ich związku z Ziemią Izraela i jej przyrodą. Skłania także do głębszych przemyśleń o relacji człowiek – natura. Jest pretekstem do podejmowania dyskusji i praktycznych działań z zakresu szeroko rozumianej ekologii.

Więcej o Tu bi-Szwat przeczytasz na Wirtualnym Sztetlu >>

"W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg nakazuje: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię, i zawładnijcie nią, i panujcie nad rybami morza, i nad ptactwem nieba, i nad wszelkim zwierzem, który się porusza na ziemi” (1:28). „Zawładnijcie” i „panujcie” to silne słowa kojarzące się z dominacją. Jednak już w drugim rozdziale spotykamy się z zupełnie innymi czasownikami. Bóg zaprosił pierwszego człowieka do ogrodu Eden, aby ten „go uprawiał [le-owda] i dozorował [le-szomra]” (2:15). Nie ma tu już mowy o dominacji, ale o odpowiedzialności. Pierwszy hebrajski czasownik, le-owda, oznacza, że ludzie są tylko gospodarzami ziemi i sługami natury. Drugi zaś, le-szomra, w późniejszych biblijnych zapisach prawnych stosowany jest do opisu odpowiedzialności, którą bierze na siebie człowiek, decydujący się strzec czegoś, co do niego nie należy." - Rabin Jonathan Sacks

Wychodząc od komentarza rabina Jonathana Sacksa, jednego z najważniejszych współczesnych żydowskich homiletyków, wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad tym, na czym w świetle judaizmu polega prawo człowieka do korzystania z dóbr przyrody i do eksploatacji zasobów naszej planety. Jakie są autorytatywne wypowiedzi żydowskie dotyczące największych wyzwań jak globalne ocieplenie czy wycinanie lasów pod uprawy?

Prosimy o punktualne przybycie. Ze względu na przepisy pożarowe, po wyczerpaniu miejsc siedzących wejście na wydarzenie nie będzie możliwe. Nie ma możliwości zajmowania miejsc dla osób, których nie ma na sali.

Monika Sadkowska – aktywistka klimatyczna, rzeczniczka kampanii ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, jedna z organizatorek Obozu dla Klimatu, kulturoznawczyni, aktorka, producentka wydarzeń kulturalnych. Pracowała między innymi w Instytucie Teatralnym i Muzeum POLIN. 

Lesław Piszewski - Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Uczył etyki w szkole Lauder Morasha. Pełnił stanowisko dyrektora zarządzającego Atara Foundation.